KURULUŞ TARİHÇESİ

ERYETİŞ REİS DENİZCİLİK VE GEMİ ADAMI YETİŞTİRME KURSU’nun kuruluş çalışmalarına Aralık / 2009 tarihinde başlanmıştır. Yapılan tüm hazırlıklar neticesinde, icra edilen denetimler sonucunda TC Başbakanlık  Denizcilik Müsteşarlığı’nın 23.07.2010 tarih ve 24220 sayılı izin yazısı ve TC İstanbul  Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06.08.2010 tarih ve 83637 sayılı “Kurum Açma İzni” yazısı ile kuruluşunu tamamlamıştır…

KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak, denizcilik sektöründe görev yapacak gemiadamı adaylarına sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde can, mal ve çevre güvenliği konularına azami dikkat eden ve de kalite standartlarına uygun eğitimler vermektir.

VİZYON
Bütün paydaşların ve özellikle denizcilik sektörünün katılımını ve desteğini sağlayarak; gemi adamı yetiştirme eğitiminde öncü, lider, yenilikçi ve güvenilirliği yüksek çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYON
Biz, denizcilik sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli gemi adamlarını yetiştiren bir eğitim kurumuyuz. Gemi adamı olmak isteyen bireyleri, günümüz denizciliğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak meslek edinmelerini sağlamak, mesleki bilgilerini artırmak ve mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini gerçekleştirmek; böylece denizcilik sektörüne ve toplumsal kalkınmaya en üst düzeyde katkı sunmak için varız.