Gemi Adamı Yönetmeliği

Gemiadamı Yönetmeliğinde Değişiklikler

argaiv1452


28.05.2010 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “"Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Türk Gemiadamlarını ilgilendiren ciddi değişiklikler yapılmıştır.

Yeni yönetmelikte özellikle; (MADDE 54) Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması ön plana çıkıyor.

Yabancı ülkelerden alınmış yeterliklerin tanınması için aşağıdaki özellikler aranacak;

a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,
b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,
c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması,
şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.”

********

Diğer önemli değişiklik ise 2 yıllık Denizcilik MYO mezunlarına Uzakyol ehliyetine geçiş hakkı tanınması.

Bu değişikliğe göre 2 yıllık Denizcilik MYO mezunu olup 3000kw Makine Zabiti veya 3000 gt Vardiya Zabiti yeterliğe sahip gemiadamları, yetkilendirilmiş kurumlardan tamamlama eğitimi alarak ve ilgili sınavlarda başarı göstererek Uzakyol ehliyeti alabilecek.

YÖNETMELİĞİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

                                                                                                                    Tüm Hakları Saklıdır © Gemi Adamı Kursu 2011